فنر دوبل فلزی سایز ۱۱.۱

فنر دوبل فلزی

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • 0 out of 5

  فنر دوبل فلزی سایز ۱۱.۱

  فنرهای فلزی دوبل امروزه یکی از متداول ترین نوع صحافی سیمی در دنیا به شمار می‌روند. فنرهای فلزی دوبل با روکش نایلون کوتینگ یکی از مرسوم‌ ترین نوع صحافی سیمی در تولید انواع سالنامه، تقویم های دیواری و رومیزی، دفاتر راهنمای تلفن، کاتالوگ، جزوه‌های آموزشی می باشند.

  Quick View
 • 0 out of 5

  فنر دوبل فلزی سایز ۱۲.۷

  فنرهای فلزی دوبل امروزه یکی از متداول ترین نوع صحافی سیمی در دنیا به شمار می‌روند. فنرهای فلزی دوبل با روکش نایلون کوتینگ یکی از مرسوم‌ ترین نوع صحافی سیمی در تولید انواع سالنامه، تقویم های دیواری و رومیزی، دفاتر راهنمای تلفن، کاتالوگ، جزوه‌های آموزشی می باشند.

  Quick View
 • 0 out of 5

  فنر دوبل فلزی سایز ۱۳.۴

  فنرهای فلزی دوبل امروزه یکی از متداول ترین نوع صحافی سیمی در دنیا به شمار می‌روند. فنرهای فلزی دوبل با روکش نایلون کوتینگ یکی از مرسوم‌ ترین نوع صحافی سیمی در تولید انواع سالنامه، تقویم های دیواری و رومیزی، دفاتر راهنمای تلفن، کاتالوگ، جزوه‌های آموزشی می باشند.

  Quick View
 • 0 out of 5

  فنر دوبل فلزی سایز ۶.۴

  فنرهای فلزی دوبل امروزه یکی از متداول ترین نوع صحافی سیمی در دنیا به شمار می‌روند. فنرهای فلزی دوبل با روکش نایلون کوتینگ یکی از مرسوم‌ ترین نوع صحافی سیمی در تولید انواع سالنامه، تقویم های دیواری و رومیزی، دفاتر راهنمای تلفن، کاتالوگ، جزوه‌های آموزشی می باشند.

  Quick View
 • 0 out of 5

  فنر دوبل فلزی سایز ۷.۹

  فنرهای فلزی دوبل امروزه یکی از متداول ترین نوع صحافی سیمی در دنیا به شمار می‌روند. فنرهای فلزی دوبل با روکش نایلون کوتینگ یکی از مرسوم‌ ترین نوع صحافی سیمی در تولید انواع سالنامه، تقویم های دیواری و رومیزی، دفاتر راهنمای تلفن، کاتالوگ، جزوه‌های آموزشی می باشند.

  Quick View
 • 0 out of 5

  فنر دوبل فلزی سایز ۹.۵

  فنرهای فلزی دوبل امروزه یکی از متداول ترین نوع صحافی سیمی در دنیا به شمار می‌روند. فنرهای فلزی دوبل با روکش نایلون کوتینگ یکی از مرسوم‌ ترین نوع صحافی سیمی در تولید انواع سالنامه، تقویم های دیواری و رومیزی، دفاتر راهنمای تلفن، کاتالوگ، جزوه‌های آموزشی می باشند.

  Quick View
X