کارتریج اچ پی رنگ مشکی مدل HP 307A

کارتریج لیزری رنگی

نمایش 1–16 از 123 نتیجه

 • 0 out of 5

  کارتریج اچ پی رنگ مشکی مدل HP 307A

  کارتریج اچ پی رنگ مشکی مدل HP 307A ،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی  HP  طراحی‌شده و رنگ مشکی را تولید می‌کند.همچنین،با تولید رنگ های واقعی چاپ عکس، متون و اشکال گرافیکی با بهترین کیفیت انجام می‌گیرد.

  این مدل میتواند تا 7300 صفحه را چاپ کند.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی M251

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل M251،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا 1800 صفحه (هر رنگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی m252dw

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل m252dw،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا 1400 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی M276

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل m276،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا 1800 صفحه (هر رنگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی m277dw

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل m277dw،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا 1400 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی Mfp M175

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل Mfp M175،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا 1200 صفحه (هر رنگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی PRO 200

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل PRO 200،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا 1800 صفحه (هر رنگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پی Pro300 M351a

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل M351a PRO300،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا (کارتریج طرح و سیلور 2000 برگ-کارتریج گلد 2600 برگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

   

   

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج پرینتر لیزر رنگی اچ پیPro400 M475

  کارتریج پرینتر لیزری رنگی HP مدل PRO400 M475 ،کارتریجی است که برای پرینترهای لیزری HP طراحی‌شده و رنگ های زرد،قرمز،مشکی و ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا (کارتریج طرح و سیلور 2000 برگ-کارتریج گلد 2600 برگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر زرد کانن مدل ۷۱۶

  تونر زرد کانن مدل 716 ،تونری است که برای پرینترهای لیزری کانن طراحی‌شده و رنگ زرد را تولید می‌کند. بنا به گفته‌ی شرکت سازنده این تونر میتواند تا 1500 صفحه را به چاپ برساند.

   

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر لیزری آبی اچ پی ۴۱۰A

  تونر ابی HP مدل 410A،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی HP طراحی‌شده و رنگ ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا  (کارتریج سیلور 2300 برگ) را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  انتخاب گزینه‌ها 360,000 تومان1,200,000 تومان
  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر لیزری آبی اچ پی ۵۰۲A

  تونر ابی HP مدل 502A،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی  HP طراحی‌شده و رنگ ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا  4000 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر لیزری آبی اچ پی ۵۰۳A

  تونر ابی HP مدل 503A،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی  HP طراحی‌شده و رنگ ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا  6000 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر لیزری آبی اچ پی ۶۴۸A

  تونر ابی HP مدل 648A،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی  HP طراحی‌شده و رنگ ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا  11000 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر لیزری آبی اچ پی ۶۵۰A

  تونر ابی HP مدل 650A،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی  HP طراحی‌شده و رنگ ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا  15000 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
 • 0 out of 5

  کارتریج تونر لیزری آبی اچ پی ۶۵۱A

  تونر ابی HP مدل 651A،تونری است که برای پرینترهای لیزری رنگی  HP طراحی‌شده و رنگ ابی را تولید می‌کند.

  این مدل میتواند تا  16000 صفحه را چاپ کند.

  لازم به ذکر است که تونر های اچ پی قابل شارژ بوده و طوری ساخته شده اند که خود افراد میتوانند به اسانی آن‌ها را تعویض کنند و نیازی به تکنسین کامپیوتر و یا متخصص ندارد.

  Quick View
X